Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње

Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње” је једна од водећих здравствених установа у Србији и на Балкану која пружа здравствене услуге из домена кардиологије, кардиохирургије, васкуларне хирургије, трансплантације и др.